Płatność

Zasób internetowy PetGlobals.com nie tłumaczy opłat użytkownika za oferowane usługi, oferowane w reklamach danej kategorii, ani nie pośredniczy w płatnościach za zakup zwierzęcia.

Wybór metody i waluty płatności spoczywa na barkach osoby lub organizacji, która umieścił reklamę, oraz użytkownika, który jest zainteresowany nią, a koordynacja tej kwestii jest możliwa w formacie osobistej korespondencji między tymi osobami.

Opłata za zakup / zamówienie zwierząt domowych lub usług nie leży w gestii zasobów internetowych PetGlobals.com.

Umieszczanie reklam różnych kategorii dla wszystkich, bez wyjątku, użytkowników za darmo. Opłaty za administrację witryny dotyczą wyłącznie świadczenia dodatkowych usług.